Bejelentés


Misztikus és ezoterikus dolgok ezotéria, mágia, angyalok


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Ha vezetésre, vigasztalásra vágysz fordulj nyugodtan az angyalokhoz

Angyali kísérők

Az Angyalok a mindennapjainkban is velünk vannak.
Most ebben a különösen nehéz időszakban még közelebb húzódtak a Földhöz, hogy bátorítsanak, egyengessék a felemelkedés felé vezető utunkat. Minden időben körbe vettek minket az Angyalok, de most többen vannak, mint valaha.
Isteni elrendelés által érkeztek hozzánk, hogy segítsenek a felemelkedés hullámaiban.
Magasabb rezgésállapotuk miatt, a legtöbb ember nem láthatja Őket. Éppen ezért kell megemelni a rezgésünket, hogy könnyedén kapcsolatba léphessünk velük. Ahhoz, hogy megpillanthassuk Őket, egy magasabb tudatállapotra van szükségünk.

Az Angyal szó jelentése:- Üzenetvivő, Hírvivő, Küldött.
Isten teremtményei, akik hódolnak a színe előtt és minden tettükkel, Őt szolgálják. Az Angyalok folyamatosan üzeneteket hoznak a Teremtőtől.

Legelőször életünkben a Születés Angyalával találkozunk. Hiszen születésünkkor Fényfolyóson megyünk keresztül, ott a Születés Angyala vár reánk, aki életcélunkért felel.
Minden leszülető lelket Ő lát el tanácsokkal. Kellő pillanatban Ő veti el a MAGot anyánk méhében.
Az Ő szerető arca, akit születésünk előtt látunk.
„Azt mondják, hogy születésünk előtt, az Anyaméh Angyala szájunkra teszi az ujját, és azt mondja,- Pszt! Ne áruld el, amit tudsz!”- ezért van a bemélyedés a felső ajkunkon, és nem emlékszünk arra, hogy honnan jöttünk. De az érzés életünkben megmarad, lelki képekben megőrizzük.

Még a születés előtt, ahogy a Fényfolyóson tovább megyünk, találkozunk a Védő Angyalunkkal, vagy másképpen hívva az Őrangyalunkkal.
Ők azok az Angyalok, akik a születésünktől-életünk végéig velünk vannak, és életünk sorsfordító feladataira ügyelnek.
Akárcsak a Szellemi Vezetőink, Ők is csak annyira kerülhetnek közel hozzánk, amennyire ezt lehetővé tesszük számukra. Kérni kell a segítségüket, a támogatásukat.

Mindannyian halljuk a Mennyek hangját, - akár hisszük, akár nem.
Ez a hang a szívünkön keresztül, látomásainkban, megérzéseinken, álmainkban szól hozzánk. Sajnos mi emberek hajlamosak vagyunk rá, hogy mindezt figyelmen kívül hagyjuk.
Az Angyalok bármikor készek segíteni rajtunk. Ha nem is látjuk Őket, akkor is gyakran lehet érezni a jelenlétüket.
Gondoltunk e már arra, hogy esetleg egy balesetből csodával határos módon menekülhetünk meg. Hiszen sokszor „véletlenen” múlik az életünk, és ezek a „véletlenek” mögött Angyalaink húzódnak meg. Pl:- nem találjuk meg a kocsi kulcsot, így nem érünk oda időben, lekéssük a repülőt és utána halljuk, hogy pont az a gép zuhant le.

Amint említettem, manapság az Angyalok nagy számban közelebb húzódtak a Földhöz, és csak arra várnak, hogy segíthessenek, - hogy megkérjük rá Őket.
Az egyetlen ok ami megakadályozza, hogy segíthessenek, hogy nem vagyunk nyitottak feléjük. Pedig éltünk minden pillanatában kérhetjük a segítségüket. A mindennapjainkba bevonhatjuk Őket.

Itt kitérnék arra, hogy korunkban az emberek többsége túl misztikusnak tartja, ha az Angyalokról beszélünk.
Őseinknek ez teljesen természetes volt. Ők még hittek az ártó és a védő erőkben. A védő erőket,- Angyaloknak, az ártó erőket, - ördögnek, démonnak nevezték el.
A SZERtartásnak és az ünnepeknek is vannak Angyalai.
- Amikor az ember megállapodást vagy házasságot köt, fogadalmat, esküt tesz,- akkor legalább egy Angyal van jelen és hallja ezt.

A nagyszabású ünnepségeken a szó szoros értelmében egy sereg Angyal is részt vesz, az Ő jelenlétük által telik meg az esemény élettel.
Ha két ember kölcsönösen megállapodik valamiben, egyezségüket az Angyal feljegyzi az Akasha krónikába és segíti a feleket ígéretük megtartásában.
Házasság során,- egy Angyal száll a párra és igyekszik összetartani a házasfeleket.
Ha házasság csak anyagi vagy politikai okokból köttetet, nem szentesíti az Angyal.
Nem az elhangzott szavak, hanem a mögöttes szándék a fontos.
Egy esküvő során az Angyalok kara is énekel, örvendezik és megtölti a szertartást szeretettel és mennyei boldogsággal.

Mikor megkeresztelnek egy újszülöttet, akkor is jelen vannak az Angyalok.
Mély bizalommal töltik el a kisdedet, aki érzi, hogy itt a Földön is jelen vannak a szellemi világ lényei, és segíteni fogják az útján.
A földi utunk minden fontos állomásán Angyalok ünnepelnek velünk, vagy osztoznak a szomorúságunkban.
Meglátogatnak bennünket mindegyik születésnapunkon, az évfordulóinkon, érettségin, házavatón, akkor is, ha egy új állásba lépünk.

Karácsonykor és Húsvétkor többféle Angyallal találkozhatunk.
Régen az élet minden fordulópontját megünnepelték. Ünneplésre méltónak találták a tavasz érkezését, a vetést, az aratást, a napfelkeltét és napnyugtát.
Ezen rítusok alkalmával megjelennek az Angyalok és velünk együtt örvendeznek.
Ha lennének váló-és búcsúünnepeink az Angyalok arra is eljönnének és áldásukat adnák azokra, akiknek elválnak útjaik.

Az Angyalok jelen vannak a temetéseken is és örvendeznek.
Azok, akik látnak, tudják, hogy a fizikai test börtönéből való szabadulás a legörömtelibb élmények egyike a lélekszámára.
Nem véletlenül utalnak úgy a halottra, hogy „megboldogult”.
Az Angyalok kara ekkor is énekel, valamint továbbítja az elhunytért mondott imáinkat, hogy ezzel is segítse az útját.

A szertartások és az ünnepek Angyalai jelen vannak földi utunk minden fontos állomásán.Angyalokról

A mai világban egyre közelebb kerülőnk az angyali világhoz. Létük azért teremtetet, hogy megsegítsen minket a haza vezető úton.

ANGELOLÓGIA - tanítás az angyalokról

A szellemtudomány célja a szellemi világ tényeinek és lényeinek megismerése által az egyéni szellem visszavezetése a világszellemhez. Ezen az úton nélkülözhetetlen az érzékfeletti világban létező szellemi hierarchiák megismerése. Az ember szintje alatt terül el az állatvilág, a növényvilág és az ásványvilág. Ezen világok megismerésével foglalkozik a természettudomány. Az ember szintje felett található az angyalok, arkangyalok és archék világa. Ezen világok megismerésével foglalkozik a szellemtudomány. Szinte minden ősi hagyományban és szellemi tanításban említést tesznek azokról a láthatatlan lényekről, akik segítik a világ és az ember fejlődését.

A Bibliában sok helyen lehet olvasni a különféle angyali rendekről és tetteikről, de csak a középkori teológusok rendszerezik őket. A 325. évi niceai zsinat az angyalhitet dogmává teszi. A keresztény angelológia elsősorban Dyonisios Areopagites, Szent Ambrus és Aquinói Szent Tamás írásai alapján bontakozott ki. Ebben az írásban a keresztény ezotéria és az antropozófikus szellemtudomány fényében szeretném ismertetni az angyali hierarchiák működését.


A kilenc angyali hierarchia

Szeráfok: Szeretet szellemei
Kerubok: Összhang szellemei
Trónok: Akarat szellemei
Uraságok: Bölcsesség szellemei
Erők: Mozgás szellemei
Hatalmasságok: Forma szellemei
Archék: Idő szellemei
Arkangyalok: Nép szellemei
Angyalok: Védelem szellemei
A fölső hármasság (Trónok, Kerubok, Szeráfok) közvetlen kapcsolatban áll a Szentháromsággal. A középső hármasság (Hatalmasságok, Erők, Uraságok) feladata az alsó és felső hármasság közötti kapcsolat fenntartása. Az alsó hármasság (Angyalok, Arkangyalok, Archék) az emberiséggel és a földi világgal áll kapcsolatban. Mivel az emberiség fejlődésére az alsó hármasság hat leginkább, a cikk további részében csak róluk lesz szó részletesebben.


ANGYALOK

Az angyalok Isten küldöttei, és minden képességüket a Nagy Szellemnek köszönhetik. Mivel nincs Istentől különböző akaratuk, örök imádat és hála köti őket Hozzá. Az Örökkévalónak rajtuk átáramló szeretetét és bölcsességét árasztják ránk, az Ő gyógyító erejét közvetítik hozzánk. Aki vonzódik az angyalokhoz, maga is angyal lehet. sokunkat ösztökél titkos vágy arra, hogy felderítsük: kik is vagyunk valójában. Ezt kutatva sokszor olvasunk el különböző könyveket, térünk át egyik tanról a másikra, hogy felleljük a varázserőt, amely felszabadít bennünket. Az angyali bölcsesség varázsereje nyilvánvaló. Szabadságunk csakis Istentől jöhet, egyes-egyedül Ő képes bennünket a fájdalomtól, szenvedéstől megszabadítani.

Hunyjuk be a szemünket és kérjük meg az angyalokat: telítsenek minden szeretetükkel! Ha könnybe lábad a szemünk és majd megszakad a szívünk a honvágytól, tudhatjuk: ez bekövetkezett. A haza az, ahonnan jöttünk, létünk forrása, az életünket fenntartó-tápláló energia. Nevezze ki-ki annak, amit a szíve sugall: mennynek, öröklétnek vagy akármi másnak. Ez nem pusztán egy hely, hanem a tudatnak egy stádiuma, ahová éber elmével megtérhetünk még itt a Földön. Hogy kik is vagyunk valójában, ennek igazsága nem annyira rajtunk kívül vagy fönt, vagy bárhol másutt van, mint inkább mibennünk. Mindannyiunkat egész csapat angyal - hatalmas, ragyogó lény - vesz körül, vezérel, őriz, irányít. Egyesek közülük csupán rövid ideig, meghatározott feladat elvégzésére vannak velünk, mások fejlődésünk egész ideje alatt mellettünk maradnak. Keressétek az angyalok barátságát, különösen a hozzátok rendelt csapatból valókét! Minden angyalnak saját neve, érzése van, és a saját módján segít.

Tanuljuk meg felismerni mindegyikük jelenlétét! Az angyalok ritkán mutatkoznak meg látható alakban, titkos üzenetüket ezért a szívünkkel, mégy, vágy alakjában kell felfognunk. Az angyalok epedve várják, hogy felismerjük őket, és készek elárasztani bennünket áldásukkal, szeretetükkel, annál inkább, mennél jobban megnyílik a lelkünk előttük

Minden ember kap egy védőangyalt leszületése előtt. A védőangyal szellemi látással minden megszületett kisgyermek feje fölött ott látható a 7. csakrához becsatlakozva. Ha az anya nem kiabál a születésnél, hanem próbál csöndben maradni, a gyermek védőangyala közli az anyával a megszületett gyermek optimális keresztnevét. (A helyesen megválasztott keresztnév segíti a felvállalt kereszt, azaz a karma teljesítését).

Sajnos 3-4 éves korra megszakad a kapcsolat a gyermek és az Angyala között. Minden szellemi útra lépő ember feladata ismét kiépíteni a kapcsolatot a védőangyallal. A védőangyal akkor tud visszakapcsolódni, ha a tudat elér egy bizonyos rezgésszintet.


A tudatszintet a mai embernél két fő erőbefolyásolja: az emésztésnél felszabaduló erők, a gondolkodásból felszabaduló
Az Arkangyalok a második planetáris inkarnációban (Nap-Lét) élték ember-fokozatukat. Az Arkangyalok egyik fő feladata a megtisztított éteri test átalakítása életszellemmé (BUDDHI). Így tud az emberben kifejlődni az Arkangyalok munkája által a szellemi hallás (inspiráció).
A hús és tojás emésztése során olyan erők szabadulnak fel, amelyek megakadályozzák a védőangyal becsatlakozását. Csak vegetáriánus étrend mellett van remény az Angyal befogadására! Ennél nehezebb feladat a gondolatvilág rendezése. A szorongás, aggódás, félelem és harag által felszabaduló erők akadályozzák leginkább a védőangyallal való kapcsolatfelvételt. Tehát a helyes étrend és a nemes gondolatok által lehet a 7. csakrához becsatlakoztatni a védőangyalt. Az Angyalok a harmadik planetáris inkarnációban (Hold-Lét) élték az ember-fokozatukat.
Az Angyalok egyik feladata a megtisztított emberi asztráltest átalakítása szellem-énné (MANASZ). Így tud az emberben kifejlődni az Angyalok munkája által a szellemi látás (imagináció). A védőangyal ismeri az ember előző életeit, magával hozott karmáját és azt az életfeladatot, amivel az ember megszületett. Azt lehet mondani, hogy a védőangyal jobban ismeri az embert, mint az ember saját magát. Az Angyalok legdurvább teste az éterikus test. A fizikai síkon a vízre úgy tekinthetünk, mint az Angyalok testére. A folyékony elemen keresztül tudnak a legkönnyebben megnyilvánulni a világunkban.

Az Angyalok feladata a Föld asztráltestének tisztítása is. A Föld asztráltestét elsősorban a helytelen emberi gondolatok szennyezik be. Így (sajnos) éppen elég munkát biztosítunk az Angyali lényeknek.

Ha egy Angyal eljuttatja a védencét egy bizonyos szintre, akkor ő is továbbléphet az arkangyali szintre.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!